Board rules

These rules are disclosed to clarify the various responsibilities of all community members here on eSport.lv - Forums. They shall be adhered to by everyone to ensure that our board runs smoothly and provides a fun and productive experience for all of our community members and visitors.

 1. eSport.lv forum rules !

  1. Image [Rules in english]

   Forum rules

   About user profiles and avatars

   User avatars can't be copied from another forum user;
   User avatars can't contain "NSFW" pictures;
   It's forbidden to use offensive texts in profile descriptions;
   It's forbidden to use NSFW or harmful links in profile descriptions.
   It's forbidden to use national and racist meaning words, in profile descriptions.
   Users are not allowed to make more than one profile.   Respect

   Forbidden to swear. Everything can always be said without offensive words;
   Forbidden to post links which can harm other users;
   Forbidden to publicly offend any of the user, regardless of their age, level of knowledge , ethnic, religious or political affiliation ;
   Forbidden to post photos, videos, posts which include hatred and hate;
   Forbidden to post photos, videos, posts who defames any forum users;
   Forbidden to use ''Caps Lock'' on whole text;
   Forbidden to publish articles and tutorials without any reference to the author;
   Use grammatically correct words;
   If any of the users see anything wrong, they are free to contact forum moderators or esport.lv management.


   Making a new topic and topics content

   Before making a new topic, make sure if the topic already exists, using the search in forum in the upper right corner;
   Before making a new topic, make sure that the topic is written in right topic section. If there is uncertainty with topic sections, then consult with forum moderators (recommended to those who are online at the moment ). Usually topics who can't go under any section, usually gets moved in ''Spam'' section;
   When making new topic, the title of it should mirror it's content, so user could have idea whats behind the name;
   Topics content should be more than few words or even sentence;
   While posting in topic, you should stick to it's TOPIC.


   Image [Noteikumi Latviešu valodā]

   Foruma lietošanas noteikumi

   Lietotāju profili un avatari

   Lietotāju avatari nedrīkst būt kopēti no kāda cita foruma lietotāja;
   Lietotāju avatārs nedrīkst saturēt pornogrāfiska rakstura attēlus;
   Lietotāja profilā nedrīkst būt rakstīti aizskaroši teksti;
   Lietotāju profilos nedrīkst būt saites uz pornogrāfiska rakstura lapām vai kaitnieciskām lapām;
   Lietotāju profilos nedrīkst būt rakstīti rasistiski teksti;
   Lietotājiem aizliegts taisīt vairākus lietotāja profilus.

   Cieņa

   Forumā aizliegts lamāties, jo visu vienmēr ir iespējams pateikt bez aizkarošiem vārdiem;
   Forumā aizliegts izplatīt saites, kas var radīt zaudējumus jebkuram foruma lietotājam vai viņa iekārtām;
   Forumā aizliegts publiski aizskart un pazemot citus foruma lietotājus, neskatoties uz viņu vecumu, zināšanu līmeni, etnisko, reliģisko vai politisko piederību;
   Forumā aizliegts publicēt bildes, rakstus, video, kuri veicina naida kurināšanu;
   Forumā aizliegts publicēt bildes, rakstus, video, kuri apmelo kādu foruma lietotāju;
   Forumā aizliegts visu tekstu rakstīt Caps Lock'ā;
   Forumā aizliegts publicēt rakstus un pamācības, bez atsaucēm uz autoru (plaģiātims);
   Forumā nav ieteicams rakstīt citiem grūti saprotamā rakstībā;
   Ja kāds lietotājs pamana kādus pārkāpumus vai ko citu, viņš ir aicināts ziņot foruma moderatoriem vai esport.lv administrācijai.

   Jaunu tēmu veidošana un to saturs

   Pirms veido jaunu tēmu, pārliecinies vai tāda tēma jau nepastāv, izmantojot meklētāju foruma augšējā, labajā stūrī;
   Pirms veido jaunu tēmu, pārliecinies, ka veido to atbilstošā sadaļā, ja rodas neskaidrības ar tēmas sadaļām, tad konsultējies ar foruma moderatoriem (ieteicams ar tiem, kas ir tajā brīdī ir online). Parasti tēmas, kurām rodas problēma atrast pareizo sadaļu nonāk "Spam" sadaļās;
   Veidojot jaunu tēmu, nosaukumam jāatbilst un jārada priekšstatu par tās saturu;
   Tēmas 1. postam, ko raksta pats tēmas veidotājs, nevajadzētu sastāvēt no 1 teikuma;
   Forumā aizliegtas privātas sarunas, tam domātas ir privātās ziņas;
   Forumā apspriežot kādu tēmu jācenšas nenovirzīties no tēmas;


   - #
 2. esport.lv teamspeak server rules !

  1. Image [Noteikumi Latviešu valodā]
   1. Aizliegts aizskart vai aplamāt citus lietotājus.
   2. Izvairīties no vulgāras valodas.
   3. Nediskriminē citus lietotājus.
   4. Nereklamēt vai spamot citas vietnes.
   5. Neiazrauties ar trollingu.
   6. Aizliegts izmantot "BUG's" un "glitches".
   7. Aizliegts atskaņot mūziku kanālos, ja tas traucē citiem lietotājiem.
   8. Neizmantojiet balss mainītājus.
   9. Aizliegts izmantot neadvakātus avatarus, vai bildes kanālos.

   Noteikumi var tikt mainīti jebkurā laikā un pēc administrācijas ieskatiem.


   Image [Rules in english]
   1. Do not disrespect or harass other users.
   2. Avoid using vulgar language.
   3. Do not discriminate other users.
   4. Do not spam.
   5. Do not troll.
   6. Do not exploit bugs or glitches.
   7. Do not play music into the channels if it disturbs other users.
   8. Do not use voice changers.
   9. No inappropriate names and/or avatars.

   Rules are subject to change at any time and at the discretion of the individual staff member.


   Image [Условия на русском]
   1. неуважение других пользователей запрещено.
   2. Избегайте использования ненормативную лексику.
   3. Не дискриминировать других пользователей.
   4. спам запрещен.
   5. тролль запрещен.
   6. Не использовать "BUG's" или "glitches"
   7. Не играть музыку в каналы, если это беспокоит других пользователей.
   8. Не используйте голосовые смены.
   9. Отсутствие неуместные названия и / или аватары.

   Правила могут быть изменены в любое время и по усмотрению администрации.


   Image Lietotāju Ikonas & to nozīme
   Image User Icons & Meanings
   Image Иконки пользователя и смыслы

   Image Aktivitātes Indikātori
   Image Activity Indicators
   Image Показатели деятельности

   Image - Active User (Bijis šeit vismaz 1 mēnesi) (Been here around 1 month) (был здесь не менее 1 месяца)
   Image - Very Active User (Bijis šeit vismaz 3 mēnešus) (Been here around 3 months) (был здесь не менее 3 месяца)
   Image - Super Active User (Bijis šeit vismaz pusgadu) (Been here for almost a half year) (был здесь, по крайней мере полгода)
   Image - Godlike Active User (Bijis šeit kopš pirmsākumiem) (Been here from the begining of the time) (был здесь с первых дней)


   Image Lietotāju klases
   Image User Classes
   Image классы пользователей

   Image - Supporter
   (Lietotājs ir atbalstījis esport.lv ziedojot projektam)
   (User has supported esport.lv with donating)
   (Пользователь поддержал esport.lv с жертвуя)

   Image - VIP
   (Mazliet lielāka pieeja nekā vidusmēra lietotājam, to starp servera slots, un kanāla izveide, parasti tiek piešķirts ziedotājiem)
   (A bit higher access than average user including Reserved slot, and channel creation, usually gets granted to donators)
   (Немного выше, чем доступ среднего пользователя, Reserved слот, получает вкладчик)

   Image - Moderator
   (Lietotājs kurš pārskata TS serverī drošību)
   (User that overlooks TS security)
   (Пользователь, который просматривает безопасность в TS)

   Image - Admin
   (Lietotājs kurš pārskata TS serverī drošību ar mazliet augstākām pieejām)
   (User that overlooks TS with slightly higher access)
   (Пользователь, который просматривает безопасность в TS с выше доступом)

   Image - Main Admin
   (Lietotājam ir visi augstākie piekļuves līmeņi)
   (User has all the highest access levels)
   (Пользователь имеет все самые высокие уровни доступа)

   Image - Founder
   (Īpašnieks TS serverī & projektā)
   (Owner of the TS server & project)
   (Владелец TS сервера и проекта) #